Gia cầm và thịt

Gà cốm

Quy trình công nghệ:

Chuẩn bị => Hình thành => Lớp phủ => Pra-fry => Làm mát không khí => Chill => Gói = Bán

Gà bắp rang

Quy trình công nghệ:

Cắt thịt => Tumbled => Drum-preust => Rung vận chuyển => Pra-frying => Làm mát không khí => Chill => Gói => Bán

Sườn heo

11

Quy trình công nghệ:

Chuẩn bị => Predust => Battering => Lớp phủ bánh mì tươi => Cắt tỉa => Chill

Cốt lết gà

12

Quy trình công nghệ:

Cắt lát => Tumbled => Làm phẳng => Battering => Predust => Battering => Preust trước chiên => Làm mát không khí

Đùi

14

Quy trình công nghệ:

Tumbled => Predust => Battering => Predust => Drum-preust => Transport => Fry => Chill