Sản phẩm thủy sản

Phi lê cá

21

Quy trình công nghệ:

Chuẩn bị => Predust => Battering => Lớp phủ bánh mì tươi => Cắt xén => Tải và làm lạnh khay

Bánh mì kẹp thịt tôm

22

Quy trình công nghệ:

Hình thành => Đóng băng => Định lượng => Battering => Lớp phủ bánh mì tươi => Truyền tải => Tải và làm lạnh khay

Mực ống

23

Quy trình công nghệ:

Vòng mực tươi => Ăn thịt => Battering => Lớp phủ bánh mì tươi => Truyền tải => Nạp và làm lạnh khay

Mực chiên (Kara-age)

24

Quy trình công nghệ:

Chuẩn bị (Trộn bột) => Dum preusting => Truyền tải => Tải và làm lạnh khay

Tôm tẩm bột

25

Quy trình công nghệ:

Tôm đã bóc vỏ => Khử nước => Truyền tải => Ăn thịt => Battering => Breading => Truyền tải => Làm lạnh

con hàu

26

Quy trình công nghệ:

Oyster blanching => Freezing => Predusting => Battering => Fresh Bread crumbs lớp phủ => Khay nạp và làm lạnh