Rau & tráng miệng

Rau cải

31

Quy trình công nghệ:

Băm nhỏ => Trộn => Tạo hình => Đóng băng => Chiên => Truyền tải => Đóng gói => Chill

Băm nâu

32

Quy trình công nghệ:

Làm sạch và gọt vỏ => Cắt => Nấu (hấp) => Nghiền => Trộn => Tạo hình => Ăn thịt => Par-fry

Bánh nóng

33

Quy trình công nghệ:

Chuẩn bị => Battering => Breading => Đóng gói => Chill

Bánh giòn

34

Quy trình công nghệ:

Chuẩn bị => Battering => Breading => Đóng gói => Chill

Dừa daifuku

35

Quy trình công nghệ:

Hình thành => Định lượng => Đóng gói => Chill